Issuances

          

May be a cartoon of one or more people and text that says "DepED OFFECERTN TPIRTMEN SULONG EduKALIDAD EARLY REGISTRATION for SY 2021-2022 ay hanggang sa Mayo 31, 2021 Open to all incoming Kindergarten, Grades 1, 7, and 11 learners Observe precautionary measures against COVID-19 transmission for the early registration activity Para sa mga magpapalista at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na publiko at pribadong paaralan sa inyong lugar. DepEd Philippines DepEd_PH depedphilippines"Ĉ
EDUARDO MOLINA,
Aug 13, 2021, 9:54 PM
Ċ
EDUARDO MOLINA,
May 12, 2021, 4:17 PM
ĉ
EDUARDO MOLINA,
May 11, 2021, 5:39 AM
ĉ
Jessibel Jorda,
Feb 1, 2016, 1:48 PM
Comments