Announcements‎ > ‎

Guro sa CCES, Nadagdagan

posted Dec 10, 2013, 8:22 PM by Jessibel Jorda

            Dahil sa paglaki ng bilang ng mga mag-aaral ngayong taon ay nadagdagan ana bilang ng mga guro sa ating paaralan.

             Ngayong taon ay umabot na sa labing isang guro ang bumubuo ditto kasama ang kindergarten.

             Kabilang sa mga nadagdag ay sina Gng. Shirley B. Nohay, Bb. Karen M. Ortiz at Bb. Oshin A. Firaza, na tagapayo ng ikatlong             baitang B, ikalimang baitang B at unang baitang B.

 

 


Comments