Patuloy pa ding sumasailalim sa feeding program ang mga mag-aaral na may mababang timbang mula sa una hanggang ikaanim na baitang.

           

Mula pa noong Pebrero, nagsimula silang pagkalooban ng libreng tanghalian at miryenda ng paaralan sa pamamagitan ng pondo mula sa SBM.

            Nitong huli matapos maubos ang naturang pondo ay ipinagpatuloy ito sa pamamagitan ng pondo mula sa bahaging kinikita ng school canteen.