The Principal‎ > ‎The Principal‎ > ‎CCES NEWS‎ > ‎

Early Registration, sinimulan

posted Feb 24, 2016, 3:41 PM by Jessibel Jorda
         Sinimulan ang Early Registration ng Kinder, Grade 1, ALS, ABOT-ALAM at sa mga NAT Passers na interesadong
 mag- enrol sa Senior High School ( SHS) noong January 30, 2016 sa CCES.

            Bago pa man dumating ang petsa ng Early Registration, inimform na ng paaralan ang mga magulang tungkol sa
 ano ang dapat nilang ihanda upang masiguro na ang lahat ng batang edad 5 as of June 01, 2015, ay ma enrol sa kinder.
Comments