Sa taunang National Achievement Test (NAT) ng mga bata sa ikaanim na baitang, pumangalawa sa may pinakamataas na marka ang Cabog-Cabog Elementary School sa mga paaralan sa buong sangay ng Balanga. Ito’y inihayag kasabay ng General Assembly ng mga guro noong nakaraang Hunyo sa Bataan Peoples Center.

 

            Mula sa dating resulta ng NAT noong nakaraang taon na 84.14 tumaas ito sa 88.71 na naging dahilan upang makabilang ang paaralan sa “Top Five” sa buong dibisyon.

Ang nasabing pag-angat ay bunga pa rin ng “Saturday Review Classes” ng mga mag-aaral sa tulong ng kanilang mga guro.

 

            Resulta din ito ng patuloy na pagtutulungan ng mga taong bumubuo sa paaralan, punong-guro, guro, mag-aaral at ng mga taong patuloy na umaagapay sa ikauunlad ng paaralan lalo na ng mga mag-aaral.