The Principal‎ > ‎The Principal‎ > ‎CCES NEWS‎ > ‎

Bayanihan sa Paaralan

posted Dec 10, 2013, 8:40 PM by Jessibel Jorda

Muling nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Cabog-Cabog Elementary School noong Mayo 20-24. Sa unang araw ng ito’y inilunsad sama samang dumalo ang mga guro, mga opisyales ng GPTA, Sangguniang Barangay, mga magulang at mag-aaral.

            Pinatunayan lang ng mga magulang ang kanilang suporta sa paaralan upang mapaunlad nito lalo ‘t sa kapakanan ng mga mag-aaral.

            Dahil ditto, buong lubos ang pasasalamat ng punongguro, Gng. Violeta V. Zeller dahil sa matagumpay na nasimulan ang klase ng maayos at malinis na ang mga silid- aralan at buong paligid ng paaralan.

Comments